HÔM NAY :

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm

  Google

  Thời tiết

  Gốc > Hóa >

  ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KI II-MÔN HÓA- LỚP 10 (2011-2012)

  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II

                                                  Môn Hóa- Lớp 10        Năm học 2011 – 2012

   

  Câu

  Đáp án

  Điểm

  1

  Viết đúng hoàn chỉnh mỗi phương trình 0,5 điểm

  1) SO2  +  2H2S → 3S + 2H2O

  2) S  +  H2  H2S

  3) H2S  + 2NaOH → Na2S  +  2H2O

  4) Na2S + 2HCl  → 2NaCl  +  H2S

  5) 2NaCl  + 2H2O 2NaOH  + H2 + Cl2

  6) Cl2  + Ca(OH)2 → CaOCl2  +  H2O

   

  (nếu thiếu đk hoặc cân bằng sai còn 0,25 điểm; nếu 1 pt vừa thiếu đk, vừa cân bằng sai thì 2 pt như vậy 0,25 điểm)

  3,0

  2

  a) có bọt khí xuất hiện (có khí không màu thoát ra)

              2HCl + Na2SO3 → 2NaCl +  SO2 k  +  H2

  b) xuất hiện kết tủa màu đen.

              H2S  +  Pb(NO3)2 → PbS↓  +  2HNO3                                   

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  3

  - Dùng quỳ tím → hóa đỏ: HCl, HBr

                               không thay đổi màu là Na2SO4, NaCl

  - Dùng AgNO3: có kết tủa trắng là HCl, kết tủa vàng là HBr

              HCl +  AgNO3 → AgCl↓  +  HNO3

              HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

  - Dùng BaCl2: có kết tủa trắng là Na2SO4

              Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓  + 2NaCl

              Lọ còn lại không hiện tượng là NaCl

  ( nếu trình bày cách khác mà hợp lí thì vẫn đạt điểm tối đa)

   

  0,5

  0,25

  0,25

  0,25

  0,25

  0,25

  0,25

     4

   

  a) (mol)

  Cu + 2H2SO4 → CuSO4  +  SO2  +  2H2O

  x                                              x mol

  2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

  y                                              y/2 mol

  Gọi x,y là số mol Cu, Ag. Ta có hpt

              x + y/2 = 0,35

              64x + 108y = 45,20     Giải hệ ta được x = 0,2 ; y = 0,3

  mCu  = 0,2 . 64 = 12,8 (g)

  mAg = 0,3 . 108 = 32,4 (g)

   

  0,25

   

  0,25

   

  0,2 5

   

  0,25

  0,5

  0,25

  0,25

  b) mct NaOH = = = 30 (g)=> nNaOH = = 0,75 (mol)

  Lập tỉ lệ:           = = 2,14 > 2 => tạo muối Na2SO3

              2NaOH  +  SO2  → Na2SO3  +  H2O

              0,7                0,35                  0,35 mol               

              nNaOH dư = 0,75 – 0,7 = 0,05 (mol)

  Các chất thu được sau phản ứng gồm Na2SO3 và NaOH dư

              = 0,35 . 126 = 44,1 (g)

              mNaOH dư  = 0,05 . 40 = 2,0 (g)

  0,25

   

   

  0,25

   

   

   

   

  0,25

  0,25

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Thị Hoa @ 22:10 10/05/2012
  Số lượt xem: 4300
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2013 - 2014

  THÔNG TIN DÀNH CHO HS

  ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

  Cập nhật sớm nhất và liên tục 24 giờ trong ngày