HÔM NAY :

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm

  Google

  Thời tiết

  Bài 17. Lao động và việc làm

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: thpt phanthiet
  Người gửi: Phan Thiet
  Ngày gửi: 18h:00' 30-10-2010
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 87
  Số lượt thích: 0 người
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  KÍNH
  CHAØO
  QUÍ
  THAÀY
  COÂ
  ÑEÁN
  DÖÏ
  GIÔØ
  THAÊM
  LÔÙP
  CHUÙC
  CAÙC
  EM
  HOÏC
  TOÁT
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Kieåm tra baøi cuõ
  CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA
  NĂM 1999 VÀ 2005 (%)
  Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và cho biết ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội?
  Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ nhưng đang có xu hướng già hoá
  Ảnh hưởng:
  -Lực lượng lao động dồi dào, lương thấp  Thu hút đầu tư nước ngoài.
  -Tỉ lệ phụ thuộc cao nên chất lượng cuộc sống thấp, thất nghiệp nhiều
  LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
  Tiết 19
  BÀI 17
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  I. ĐẶC ĐIỂM NGUỒN LAO ĐỘNG
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  I. ĐẶC ĐIỂM NGUỒN LAO ĐỘNG
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  II. CƠ CẤU LAO ĐỘNG

  Thaûo luaän nhoùm
  Nhoùm 1 :
  Dựa vào bảng 17.2 sgk / 74. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế, giải thích vì sao lại có sự chuyển dịch như vậy?

  Nhoùm 2:
  Dựa vào bảng 17.4 sgk/75. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn và cho biết ảnh hưởng của nó đến đời sống người lao động?
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế, giải thích vì sao lại có sự chuyển dịch như vậy?
  Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế
  giai đoạn 2000-2005 (%)
  - Lao động tập trung chủ yếu ở khu vực sản xuất vật chất, nhất là khu vực nông – lâm – ngư nghiệp
  Giảm lao động trong khu vực nông – lâm – ngư
  Tăng lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

  (kết quả của quá trình CNH – HĐH)

  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  II. CƠ CẤU LAO ĐỘNG
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Tại sao lại có sự chuyển dịch như vậy?
  II. CƠ CẤU LAO ĐỘNG
  - Việt Nam đang gia nhập WTO
  - Phát triển nền kinh tế thị trường
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn
  năm 1996 và năm 2005 (đơn vị: %).

  Nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành thị, nông thôn và cho biết ảnh hưởng của nó đến đời sống của người lao động?

  Lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn
  Lao động ở khu vực thành thị ngày càng tăng.

  Ảnh hưởng: Năng suất lao động thấp, thu nhập thấp, quỹ thời gian chưa hợp lí


  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  II. CƠ CẤU LAO ĐỘNG
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Dựa vào biểu đồ, hãy cho biết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm giữa thành thị, nông thôn và cả nước năm 2005 ?
  -Tỉ lệ thất nghiệp cao, nhất là ở thành thị
  -Tỉ lệ thiếu việc làm cao, tập trung chủ yếu ở nông thôn.

  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  III. VẤN ĐỀ
  VIỆC LÀM
  VÀ HƯỚNG
  GIẢI QUYẾT
  2. Nguyên nhân

  -Lực lượng lao động đông.
  -Kinh tế chậm phát triển.
  -Cơ cấu ngành nghề, đào tạo
  chưa hợp lí
  1. Thực trạng

  Việc làm là vấn đề cấp thiết:

  -Tỉ lệ thất nghiệp cao, nhất là
  ở thành thị
  -Tỉ lệ thiếu việc làm cao, tập
  trung chủ yếu ở nông thôn

  3. Biện pháp:

  -Phân bố lại dân cư và nguồn
  lao động
  -Thực hiện kế hoạch hoá gia
  đình.
  -Đa dạng hoá cơ cấu ngành
  nghề.
  -Đa dạng hoá các loại hình đào
  tạo
  -Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  I. Đặc điểm nguồn lao động
  1. Số lượng
  2. Chất lượng
  II. Cơ cấu lao động
  1. Theo các ngành kinh tế
  2. Theo thành phần kinh tế
  3. Theo thành thị và nông thôn
  III. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết
  1. Thực trạng
  2. Nguyên nhân
  3. Giải pháp
  Noäi dung caàn naém
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Cuûng coá
  Trình bày vấn đề việc làm ở địa phương các em và qua đó hãy đưa ra giải pháp mà em cho là hợp lí nhất để giải quyết tình trạng trên?
  Caûm ôn quí thaày coâ ñaõ chuù yù theo doõi
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật
  năm 1996 và 2005 (%)
  Huỳnh Ngọc Sáng - Phan Thiết
  VIỆC LÀM - VẤN ĐỀ XÃ HỘI GAY GẮT
   
  Gửi ý kiến

  THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2013 - 2014

  THÔNG TIN DÀNH CHO HS

  ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

  Cập nhật sớm nhất và liên tục 24 giờ trong ngày